Методичні об'єднання вчителів міста

Обласна науково-методична проблема: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Міська науково-методична проблема: «Запровадження інноваційних педагогічних технологій, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти»


У місті працює 34 методичних об'єднань вчителів
N п/п Методичні об'єднання вчителі початкових класів Науково-методична проблема Куратор Керівник МО Категорія Загальноосвітній
заклад
1 Вчителів 2-х класів Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ століття Кострикіна Валентина Василівна Ковальова Леся
Ііванівна
вчитель вищої категорії СЗШ № 1 ім.Т.Шевченка м.Марганця
2 Вчителів 3-х класів Використання проблемних ситуацій на уроках в початковій школі для розвитку креативного мислення молодших школярів Кострикіна Валентина Василівна Тронь
Наталя Володимирівна
вчитель вищої категорії СЗШ № 1 ім.Т.Шевченка м.Марганця
3 Вчителів 4-х класів Використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів Кострикіна Валентина Василівна Кожанова Антоніна Юріївна вчитель вищої категорії СЗШ № 6 з поглибленим вивченням окремих предметів
4 Вчителів 1-х класів Створення умов для творчої самореалізації молодших школярів засобами впровадження інноваційних навчально-виховних технологій Кострикіна Валентина Василівна Бесараб
Віта Михайлівна
вчитель вищої категорії Середня загальноосвітня школа № 11 з поглибленим вивченням математики в 8-11 класах
5 Вчителів початкових класів розвивального навчання Впровадження продуктивних технологій навчання з метою створення умов для розвитку в учнів самостійності, творчого потенціалу Кострикіна Валентина Василівна Харзеєва
Тетяна Пантеліївна
вчитель вищої категорії ЗШ №10 з поглибленим вивченням окремих предметів
6 Вихователів ГПД Усвідомлення пріоритетів креативної освіти як умова комплексного впровадження інноваційних педагогічних технологій виховання та розвитку молодших школярів, здатних до творчого нестандартного мислення, самовиховання та самоосвіти Кострикіна Валентина Василівна Присоха
Ганна
Леонідівня
вчитель вищої категорії ЗШ №10 з поглибленим вивченням окремих предметів
7 Логопедів Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості учнів з особливими потребами Проказа
Олена
Миколаївна
Литвиненко Л.М. спеціаліст вищої категорії Загальноосвітня середня школа №12
N п/п Методичні об'єднання вчителів гуманітагного циклу Науково-методична проблема Куратор Керівник МО Категорія Загальноосвітній
заклад
8 Вчителів української мови та літератури Запровадження новітніх освітніх технологій на уроках української мови і літератури, зорієнтованих на формування креативного критичного мислення та активної життєвої позиції учня ФомінаАлла
Миколаївна
Швець
Лариса Петрівна
вчитель
вищої категорії
СЗШ № 6 з поглибленим вивченням окремих предметів
9 Вчителів російської мови та світової літератури Роль особистості вчителя в розвитку креативних здібностей учнів Ткаченко
Ніна
Володимирівна
Чорнокнижна Лариса Миколаївна вчитель вищої категорії СЗШ № 1 ім.Т.Шевченка м.Марганця
10 Вчителів англійської мови Використання інноваційних технологій в контексті розвитку креативності учнів на уроках іноземної мови Ткаченко
Ніна
Володимирівна
Лавруша Ольга Миколаївна вчитель вищої категорії СЗШ № 1 ім.Т.Шевченка м.Марганця
11 Вчителів німецької мови Застосування інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують розвиток комунікативної компетенції на уроках німецької мови Ткаченко
Ніна
Володимирівна
Лапшина Лариса Іванівна вчитель вищої категорії СЗШ № 1 ім.Т.Шевченка м.Марганця
12 Вчителів історії та правознавства Формування інноваційної особистості засобами розвитку креативного мислення при викладанні суспільних дисциплін Дровникова
Лариса Миколаївна
Гуськова
Ольга Миколаївна
вчитель І категорії ЗШ №10 з поглибленим вивченням окремих предметів
13 Учителів етики Формування креативної особистості людини майбутнього шляхом використання інноваційних методів виховання Малишко Євгенія Георгіївна Чемересюк Наталя Борисівна вчитель
першої категорії
Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню №3
14 Вчителів художньої культури Формування духовного світу особистості, її художньо-естетичного розвитку в процесі опанування цінностями української та світової культури Малишко Євгенія Георгіївна Євдомаха Анна Петрівна вчитель
вищої категорії
ЗШ № 7
15 Вчителів основ здоров'я Впровадження інноваційних технологій для розвитку креативного мислення школярів Дровникова Лариса Миколаївна Сорока Людмила Володимирівна вчитель
вищої категорії
СЗШ № 1 ім.Т.Шевченка м.Марганця
N п/п Методичні об'єднання
вчителів природничо-гуманітарного циклу
Науково-методична проблема Куратор Керівник МО Категорія Загальноосвітній
заклад
16 Вчителів математики Розвиток креативного мислення учнів на уроці математики через систему креативних вправ Бабкіна
Юлія Георгіівна
Колосова Вікторія Петрівна вчитель
вищої категорії
Середня загальноосвітня школа № 9 з вивченням інформатики в 1-11 класах
17 Вчителів біології Впровадження креативних методів навчання на уроках біології Дровникова Лариса Миколаївна Дрозд Любов Миколаївна вчитель вищої категорії ЗШ №10 з поглибленим вивченням окремих предметів
18 Вчителів географії Ефективність організаційно-педагогічної роботи для розвитку особистості учнів в умовах профілізації старшої школи Дровникова Лариса Миколаївна Дрешпак Ольга Володимирівна вчитель вищої категорії СЗШ № 6 з поглибленим вивченням окремих предметів
19 Вчителів фізики Розвиток творчої особистості через впровадження інноваційних технологій на уроках фізики Оленіч Ніна Павлівна Ткач Наталя Володимирівна вчитель вищої категорії Загальноосвітня середня школа №12
20 Вчителів хімії Використання інноваційних технологій з метою розвитку креативності учасників педагогічного процесу Дровникова Лариса Миколаївна Бистра Альона Вікторівна вчитель вищої категорії ЗШ №10 з поглибленим вивченням окремих предметів
21 Вчителів обслуговуючої праці Сприяння адаптації вчителів до інноваційних процесів у трудовому навчанні в системі креативної освіти Бабкіна Юлія Георгіївна Михайленко І.Ф. вчитель вищої категорії Середня загальноосвітня школа № 11 з поглибленим вивченням математики в 8-11 класах
22 Учителів музики Розвиток творчої особистості з точки зору креативного мислення Малишко Євгенія Георгіївна Топольницька Тетяна Анатоліївна вчитель вищої категорії Загальноосвітня середня школа №12
23 Учителів образотворчого мистецтва та креслення Художньо-естетична креативна освіта на уроках ОТМ та креслення як передумова загальнокультурного розвитку школярів Малишко Євгенія Георгіївна Мамонтова Наталя Володимирівна вчитель
вищої категорії
СЗШ №2 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу
24 Вчителів технічної праці Створення передумов для рівнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, міжпредметних зв’язків на уроках технічної праці Бабкіна Юлія Георгіївна

Черевко Іван Іванович
вчитель вищої категорії
Загальноосвітня середня школа №12
25 Вчителів інформатики Впровадження новітніх інформаційних технологій в процес навчання як шлях до формування креативної особистості Оленіч
Ніна
Павлівна
Постоєнко
Світлана
Миколаївна
вчитель вищої категорії Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням інформатики у 8- 11 класах Марганецької міської ради Дніпропетровської області
26 Вчителів фізичної культури Зміцнення фізичного здоров’я учнів через запровадження здоров’єзберігаючих технологій в освітньому процесі Шевченко Олександр Олександрович вчитель вищої категорії Середня загальноосвітня школа № 11 з поглибленим вивченням математики в 8-11 класах
N п/п Методичні об'єднання Науково-методична проблема Куратор Керівник МО Категорія Загальноосвітній
заклад
27 Шкільних психологів Психологічні стратегії розвитку креативної особистості Кривощокова Марія
Іванівна
Перепьолкіна
Яна
Станіславівна
вища категорія Марганецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1 ім. Т.Шевченка Марганецької міської ради Дніпропетровської області
28 Шкільних бібліотекарів Роль шкільної бібліотеки в розвитку читацької активності як запорука формування життєвих компетентностей Малишко Євгенія Георгіївна
Грушко Маргарита Пилипівна спеціаліст вищої категорії СЗШ №2 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу
N п/п Методичні об'єднання класних керівників Науково-методична проблема Куратор Керівник МО Категорія Загальноосвітній
заклад
29 6 класів Інноваційна особистість основа підгрунтя нових виховних технологій Малишко Євгенія Георгіївна Сердюк Юлія Леонідівна спеціаліст вищої категорії Марганецька гімназія
30 7 класів Становлення та розвиток учнівського колективу шляхом впровадження інноваційних технологій виховання у практику роботи класного керівника Малишко Євгенія Георгіївна Келипенко Тетяна Миколаївна спеціаліст вищої категорії ЗОШ № 5
31 8 класів Впровадження інноваційних технологій в практику роботи класного керівника з метою успішного виховання учнів Малишко Євгенія Георгіївна Чорна Вікторія Володимирівна І категоріяСередня загальноосвітня школа № 11
32 9 класів Створення природовідповідного середовища для розвитку креативної особистості Малишко Євгенія Георгіївна Міняйло Ірина Іванівна спеціаліст вищої категорії ЗНВК "Ліцей-СЗШ №10" з поглибленим вивченням окремих предметів
33 5 класів Створення сприятливого виховного середовища для розвитку інноваційної особистості Малишко Євгенія Георгіївна Ждан Людмила Анатоліївна спеціаліст вищої категорії Загальноосвітня середня школа № 9
34 10-11 класів Виховання духовної культури старшокласників, формування ціннісних орієнтирів засобами інноваційних технологій Малишко Євгенія Георгіївна Шубала Неля Миколаївна спеціаліст вищої категорії СЗШ № 2

******

Кiлькiсть переглядiв: 2254

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.